JENOX akumulatori

Jenox Akumulatory Ap. Z.o.o. je jedan od najvećih proizvođača akumulatora u Poljskoj. Osnovan je 1989. godine, a 1994. počela je proizvodnja kompletnih akumulatora. U savremenim proizvodnim pogonima u Chodziezy proizvode baterije za sve tipove vozila - putnička i teretna, kao i baterije za posebne namene. 2013. godine došlo je do fuzije Jenoxa i najvećeg poljskog proizvođača akumulatora ZAP. Obe firme se bave isključivo proizvodnjom akumulatora i posle fuzije obe su zadržale svoj brend i svoj proizvodni program.

Dugogodišnja politika kompanije JENOX je ulaganje u savremene tehnologije, stvaranje stručnog tima i stalni rad na unapređenju kvaliteta proizvoda. Sve to dovelo je do nastanka proizvoda koji u potpunosti zadovoljavaju rastuće potrebe tržišta. Broj akumulatora koje proizvodi kompanija Jenox svake godine je sve veći.

Najbolje tehnologije zahtevaju i najstručnije ljude. Skoro 160 visokostručnih ljudi, koji rade u pet različitih odeljenja kompanije JENOX Akumulatory, fokusirano je na konstantno unapređenje proizvoda, kao i na dalje razvijanje standarda upravljanja, distribucije i servisiranja.

JENOX tim uključuje i brojne tehničke konsultante iz vodećih domaćih i stranih istraživačkih centara, koji su u stalnom kontaktu sa vodećim stručnjacima iz Jenoxa.

 

Ovlašćeni distributer i uvoznik akumulatora Trigema d.o.o. Beograd Srbija, Trigma d.o.o. Banja Luka i BH Trigema Bosna i Hercegovina, Trigma Trgovina d.o.o. Zagreb, Hrvatska